Com consultar la nòmina. Missió impossible?

ACTUALITZACIÓ Donat que aquesta entrada és consultada varies vegades al dia, actualitce amb les últimes informacions. L’administració vol facilitar el procés així que podrem consultar la nòmina accedint a la sigüent URL: https://appweb.edu.gva.es/SID/ i identificar-se amb qualsevol dels 3 mètodes disponibles (que són els mateixos que s’utilitzen per accedir a E-Clau): 1. – Usuari i contrasenya de ITACA 2. – Usuari i dades: l’usuari es correspon amb el seu NIF complet i ha d’emplenar dues… Continue reading