IRRESPONSABLES I DELINQÜENTS / IRRESPONSABLES Y DELINCUENTES

Aquests dies circulen moltes cartes per la xarxa, la majoria anònimes, en aquest cas es tracta d’una dirigida als pares/mares d’un centre educatiu. Com que no la trobe en cap bloc em permeto la llicència de donar-li veu en aquest espai. És una mostra del malestar que regna entre els docents que defensem un model d’escola pública que s’evapora davant dels nostres nassos.

IRRESPONSABLES I DELINQÜENTS

Així és com ens veu la Consellera Català als mestres que el passat dimecres i dijous vam optar per defendre el model d’Escola Pública en el que creem d’una manera tant o més legítima com en el dret a fer vaga.

Front a aquestes desqualificacions, no podíem quedar-nos callats i callades i hem optat per escriure aquestes línies en contestació a tals acusacions i perquè considerem que vosaltres, pares i mares, deuríeu millor que ningú conèixer la nostra motivació per a optar per aquesta mesura, dràstica per a alguns però legítima en qualsevol cas.

Amés de les mesures de caràcter econòmic que ja coneixeu (tant les que s’han aplicat directament sobre els mestres –reducció dels sexennis, congelació salarial, pujada de l’IRPF…-, com les que estem patint els centres públics –retard en el pagament de les despeses de funcionament del centre i de menjador- i les que afecten directament al nostre alumnat –supressió dels bono-llibres i retard en el pagament de les beques de menjador i transport-), la Conselleria ja ha notificat proper curs es farà efectiva al màxim la pujada d’un 20% de la ratio escolar proposta pel Ministeri.

Allò que més ens indigna no és la baixada de sous, ni l’ampliació de l’horari lectiu del professorat, donat que en aquesta comunitat ja treballem 25 hores lectives a la setmana, més 1 d’atenció a pares i mares, 4 d’obligatòria permanència en el centre i 7 hores i mitja de còmput mensual que quasi sempre, per no dir sempre, veiem superades amb el treball que ens enduem a casa, les hores de més que fem a l’escola i els cursos i cursets als que es dona per assistir (molts dels quals hem de pagar de les nostres escurades butxaques). Tampoc ens sentim molestos perquè ens facen treballar al juliol, perquè de fet ja ho fem, y és que els companys i companyes que no venen al centre durant aquest més el dediquen a realitzar eixos cursos que ens resulta impossible fer durant el període escolar, perquè, amés de mestres, també som mares, pares, fills, filles, germans, germanes y amics, o a preparar material que usarem en les nostres classes durant el següent curs, que tot no són llibres ni fotocòpies que plouen del cel.

Allò que realment ens ha portat a adoptar la mesura de secundar la vaga ha estat precisament el nostre sentit de la responsabilitat, per contra del que ha assegurat la senyora Consellera d’Educació, responsabilitat cap als nostres alumnes, perquè creem que no mereixen el model educatiu que està promovent l’administració, en el que l’augment de la ratio repercutirà directament en l’atenció que podrem donar-los, fent pràcticament impossible allò de l’educació individualitzada; perquè aquesta mesura implicarà el tancament d’aules i el consegüent desplaçament d’alumnat i professorat a altres centres; perquè molts dels nostres alumnes no trobaran en el seu centre de Secundària l’especialitat de Batxillerat que els agradaria elegir; perquè ens inquieten les declaracions del ministre Wert a l’insinuar que les úniques etapes educatives obligatòries són la Primària i la Secundària, i que per a la resta d’etapes (Educació Infantil, Cicles Formatius, Batxillerat i estudis universitaris) existeixen altres alternatives a l’educació pública, i amés afegisca que “estas medidas son sólo excepcionales. La verdadera Reforma Educativa está por llegar”.

És per aquestos motius, i pel nostre convenciment de que l’eixida de la crisi econòmica no s’ha de produir a costa de comprometre l’Educació dels nostres alumnes, pel que vam decidir exercir el nostre dret a realitzar les jornades de vaga dels passats 16 i 17 de maig i el tornarem a exercir demà dia 22.

Esperant contar amb la vostra comprensió i que disculpeu les molèsties ocasionades, aprofitem per a saludar-vos cordialment.

IRRESPONSABLES Y DELINCUENTES

AsÍ es como nos ve la Consellera Català a los maestros y maestras que el pasado miércoles y jueves optamos por defender el modelo de Escuela Pública en el que creemos de una manera tanto o más legítima como en el derecho a hacer huelga.

Ante estas descalificaciones no podía quedarme callada y he optado por escribir estas líneas en contestación a tales acusaciones y porque considero que vosotros, padres y madres, debéis mejor que nadie conocer mi motivación para optar por esta medida, drástica para algunos pero legítima en cualquier caso.

Además de las medidas de carácter económico que ya conocéis (tanto las que se han aplicado directamente sobre los maestros y maestras –reducción de los sexenios, congelación salarial, subida del IRPF …-, como las que estamos sufriendo los centros públicos –retraso en el pago de los gastos de funcionamiento del centro y de comedor- y las que afectan directamente a nuestro alumnado –supresión de los bono-libros y retraso en el pago de las becas de comedor y transporte-), la Consellería ya ha notificado que para el próximo curso se hará efectiva al máximo la subida de un 20% de la ratio escolar propuesta por el Ministerio.

Lo que más nos indigna no es la bajada de sueldos, ni la ampliación del horario lectivo del profesorado, puesto que en esta comunidad ya trabajamos 25 horas lectivas a la semana, más 1 de atención a padres y madres, 4 de obligatoria permanencia en el centro y 7 horas y media semanales de computo mensual que casi siempre, por no decir siempre, vemos superadas con el trabajo que nos llevamos a casa, las horas de más que echamos en el cole y los cursos y cursillos a los que nos da por asistir (muchos de los cuales tenemos que pagarlos de nuestro mermado bolsillo). Tampoco nos sentimos molestos porque nos hagan trabajar en julio, porque de echo, ya lo hacemos, y es que los compañeros y compañeras que no vienen al centro durante este mes lo dedican a realizar esos cursos que les resulta imposible hacer durante el periodo escolar, porque, además de maestros, también somos madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas y amigos, o a preparar material que usaremos en nuestras clases durante el siguiente curso, que todo no son libros ni fotocopias que llueven del cielo.

Lo que realmente me ha llevado a adoptar la medida de secundar la huelga ha sido precisamente mi sentido de la responsabilidad, por contra de lo que ha asegurado la señora Consellera de Educación, responsabilidad hacia mis alumnos y alumnas, porque creo que no se merecen el modelo educativo que está promoviendo la administración, en el que la subida de ratio repercutirá directamente en la atención que podremos darles, haciendo prácticamente imposible aquello de la Educación individualizada; porque esta medida implicará el cierre de aulas y el consiguiente desplazamiento de alumnado y profesorado a otros centros; porque muchos de nuestros alumnos y alumnas no encontrarán en su centro de Secundaria la especialidad de Bachillerato que les gustaría elegir; porque me inquietan las declaraciones del ministro Wert al insinuar que las únicas etapas educativas obligatorias son la Primaria y la Secundaria, y que para el resto de etapas (Educación Infantil, Ciclos Formativos, Bachillerato y estudios universitarios) existen otras alternativas a la educación pública, y que además añada que “estas medidas son sólo excepcionales. La verdadera Reforma Educativa está por llegar”.

Es por estos motivos, y por mi convencimiento de que la salida de la crisis económica no se ha de producir a costa de comprometer la Educación de nuestros alumnos y alumnas, por lo que decidí ejercer mi derecho a realizar las jornadas de huelga de los pasados 16 y 17 de mayo y lo volveré a ejercer mañana día 22.

Esperando contar con vuestra comprensión y que disculpéis las molestias ocasionadas, aprovecho para saludaros de nuevo cordialmente.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.