Com canviar el CSS d’una pàgina especifica en wordpress

El primer: Saber l’ID de la nostra pàgina a canviar És necessari saber que ID té la nostra pàgina, post o un altre objecte que vulguem modificar el css, per a saber-lo hem d’anar dins de l’escriptori de wordpress a la pàgina o entrada que volem editar, i en la URL podrem veure la seuaContinue reading Com canviar el CSS d’una pàgina especifica en wordpress

Moure javascripts al footer

//* Moure javascripts al footer function scripts_footer() { remove_action(‘wp_head’, ‘wp_print_scripts’); remove_action(‘wp_head’, ‘wp_print_head_scripts’, 9); remove_action(‘wp_head’, ‘wp_enqueue_scripts’, 1); add_action(‘wp_footer’, ‘wp_print_scripts’, 5); add_action(‘wp_footer’, ‘wp_enqueue_scripts’, 5); add_action(‘wp_footer’, ‘wp_print_head_scripts’, 5); } add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘scripts_footer’ );

Los pseudo-elementos :before y :after

Los pseudo-elementos :before y :after se utilizan en combinación con la propiedad content de CSS para añadir contenidos antes o después del contenido original de un elemento. Las siguientes reglas CSS añaden el texto Capítulo – delante de cada título de sección <h1> y el carácter . detrás de cada párrafo de la página: h1:beforeContinue reading Los pseudo-elementos :before y :after

Sincronització de calendari i tasques entre Nextcloud i Android

M’agrada aprofitar les vacances per aprendre a fer coses que en el dia a dia no puc. Fa temps que tinc planejat anar deixant la meua dependència de Google i he trobat la solució amb Nextcloud. L’opció que he triat com a servidor és disroot.org de moment el servici és impecable i funciona molt bé,Continue reading Sincronització de calendari i tasques entre Nextcloud i Android

Insertar video de youtube en WordPress sin que retarde la carga de la página…

Llevo unos meses aprendiendo mucho de WordPress Multisite + Genesis desarrollango la página de la Comunidad Budista Soto Zen, el resultado me gusta pero la página principal tardaba mucho en cargar… buscando por internet he encontrado este método que hace que cargue infinitamente más rápida 🙂 El código se compone de 3 partes que debemosContinue reading Insertar video de youtube en WordPress sin que retarde la carga de la página…