Temporitzador silenciós amb App Inventor

Porte un parell de setmanes en el curs organitzat pel CEFIRE d’Elda sobre App Inventor i durant aquest temps m’he dedicat a investigar les possibilitats d’aquesta eina. He de confessar que ho he gaudit molt i he quedat gratament sorprés. Vos deixe unes captures del resultat. La programació és del tipus blocky i malgrat queContinue reading Temporitzador silenciós amb App Inventor

Com canviar el CSS d’una pàgina especifica en wordpress

El primer: Saber l’ID de la nostra pàgina a canviar És necessari saber que ID té la nostra pàgina, post o un altre objecte que vulguem modificar el css, per a saber-lo hem d’anar dins de l’escriptori de wordpress a la pàgina o entrada que volem editar, i en la URL podrem veure la seuaContinue reading Com canviar el CSS d’una pàgina especifica en wordpress

Moure javascripts al footer

//* Moure javascripts al footer function scripts_footer() { remove_action(‘wp_head’, ‘wp_print_scripts’); remove_action(‘wp_head’, ‘wp_print_head_scripts’, 9); remove_action(‘wp_head’, ‘wp_enqueue_scripts’, 1); add_action(‘wp_footer’, ‘wp_print_scripts’, 5); add_action(‘wp_footer’, ‘wp_enqueue_scripts’, 5); add_action(‘wp_footer’, ‘wp_print_head_scripts’, 5); } add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘scripts_footer’ );

Los pseudo-elementos :before y :after

Los pseudo-elementos :before y :after se utilizan en combinación con la propiedad content de CSS para añadir contenidos antes o después del contenido original de un elemento. Las siguientes reglas CSS añaden el texto Capítulo – delante de cada título de sección <h1> y el carácter . detrás de cada párrafo de la página: h1:beforeContinue reading Los pseudo-elementos :before y :after